تهیه چیپس موز خشک در سومالی ممنوع شد

تهیه چیپس موز خشک مرتب سازی  پوست کندن (دستی)  برش (چاقو) ↓ پیش تصفیه متابی سولفیت پتاسیم (1%) بی سولفات سدیم (1%)  خشک کردن مایکروویو (40، 60 و 80 وات خشک کن) ، 70 و 80 درجه سانتیگراد) اجاق با هوای گرم (60، 70 و 80 درجه سانتیگراد) .

نمک زدن خنک کننده و بازرسی بسته بندی در LDPE ذخیره سازی شکل 1: نمودار جریان برای تهیه چیپس موز سینی کابینت سینی کابینت نمونه های خشک کن موز به همراه دو نمونه خشک کن موز از قبل نمونه‌های شاهد با استفاده از آون همرفتی خشک کن کابینتی در سه دما (60، 70 و 80 درجه سانتی‌گراد) خشک شدند.

از دست دادن رطوبت چیپس موز در هر فواصل 30 دقیقه در حین خشک کردن برای تعیین منحنی های خشک کردن با خارج کردن نمونه از خشک کن، سرد کردن و وزن دهی تا رسیدن به رطوبت ایمن ثبت شد، سرد شد.

در کیسه های LDPE بسته بندی شد و قبل از تعیین فاکتورهای کیفیت در مکان خنک و تاریک نگهداری شد. یک خشک کن چیپس موز سینی مکانیکی نوع کابینت (خشک کن صنعتی، M/s Navyug Udhyog Pvt. Ltd Ambala) برای انجام آزمایش خشک کردن استفاده شد.

خشک کن چیپس موز دارای واحد گرمایش محفظه خشک کن و یک فن بود. محفظه خشک کن یک جعبه عایق با یک درب تک در جلو بود. ده سینی آلومینیومی در محفظه خشک کن قرار داده شد. شش واحد گرمایش برای افزایش دمای داخل محفظه خشک کن فراهم شد.

هوای گرمایش داخل کابینت با کمک فن گردشی به گردش در می آمد. برش‌های چیپس موز مایکروویو با دو مرحله پیش تیمار علاوه بر نمونه‌های شاهد در مایکروویو با سه شدت (40، 60 و 80 وات) خشک شدند.

نمونه در فواصل 1 دقیقه ای از خشک کن خارج شد، خنک شد، وزن شد و خشک کن برگردانده شد تا به رطوبت نهایی نهایی برسد.

برای توزیع یکنواخت انرژی مایکروویو در اجاق، چیپس موز به صورت متقارن در خشک کن توزیع شدند. هنگامی که نمونه به رطوبت نهایی ایمن رسید، سرد می شود، در کیسه های LDPE بسته بندی می شود و قبل از تعیین فاکتورهای کیفیت در مکان خنک و تاریک نگهداری می شود.

نمونه‌های چیپس موز با هوای گرم با دو عملیات پیش‌ تیمار، علاوه بر نمونه‌های شاهد، توسط آون هوای گرم معمولی در سه دما (60، 70 و 80 درجه سانتی‌گراد) خشک شدند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.